Πώς να διευκολύνουμε την ανάπτυξη του λόγου στα παιδιά από 3 έως 4 ετών:

Το παιδί ηλικίας 3-4 χρόνων μπορείνα συνομιλεί και να συζητά εύκολα. Είναι σε θέση να μιλά, για αρκετή ώρα, πάνω σ’ ένα θέμα χωρίς τη βοήθεια κάποιου ενήλικα. Το παιδί μπορεί:

1.Να ζητά άδεια για κάτι.

2. Να αστειεύεται.

3. Να μιλάει για τους άλλους.

4. Να κάνει φίλους.

5. Να παίζει σε ομάδες.

6. Να απαντάει σε όλα τα είδη ερωτήσεων.

7.Να γίνεται κατανοητό από άγνωστους ανθρώπους.

Διευκολύνετε την ανάπτυξη του λόγου του παιδιού σας εάν προσπαθείτε:

1. Να δημιουργείτε ευκαιρίες καθημερινά για επικοινωνία με το παιδί σας, για παράδειγμα καθιερώστε μια ώρα ομιλίας.

2. Να δίνετε στο παιδί σας ευκαιρίες να παίζει με τους φίλους του, μόνο και σε ομάδες.

3. Να παίζετε παιχνίδια μαζί κατάλληλα για την ηλικία του.

4. Να επιτρέπετε στο παιδί σας να εκτελεί ανάλογες με την ηλικία του δραστηριότητες, για να γίνει αυτόνομο.

5. Να διαβάζετε στο παιδί σας συχνά και να το αφήνετε να λέει την ιστορία μαζί σας.

6. Να λέτε τραγούδια και ποιήματα μαζί.

Το παιδί σας είναι πλέον αυτόνομο και μπορεί να επικοινωνεί άνετα με τα μέλη της οικογένειας και τους φίλους του. Μιλά καθαρά χρησιμοποιώντας ώριμο λεξιλόγιο και ολοκληρωμένες προτάσεις.
Για να αναπτύξετε καλύτερα και να εδραιώσετε την καλή ανάπτυξη της κατανόησης και της έκφρασης του παιδιού σας θα βοηθούσε εάν:

1. Συμπεριφερθείτε στο παιδί σας ως ενήλικας.

2. Μοιραστείτε πληροφορίες μαζί του

3. Αφήστε το παιδί σας να βοηθήσει στις διάφορες δραστηριότητες που είναι ανάλογες με την ηλικία του.

4. Διαβάζετε συχνά παραμύθια και ιστορίες.

5. Τραγουδάτε μαζί τραγούδια και λέτε ποιήματα με ομοιοκαταληξίες.

6. Παίζετε κατάλληλα για την ηλικία του παιχνίδια.

Έτσι το παιδί σας καταλαβαίνει καθημερινές συνομιλίες και συζητήσεις, καθώς και ιστορίες και ανέκδοτα. Ο εκφραστικός του λόγος γίνεται πιο ώριμος και μοιάζει με του ενήλικα.

Πηγή: Πανελληνίος Συλλόγος Λογοπεδικών