Πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης σε μικρά παιδιά από 1-3 ετών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρά παιδιά, ηλικίας από 1 έτους και άνω, με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, που αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στους τομείς της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας.

Οι γονείς των παιδιών με αυτισμό μετά την διάγνωση χρειάζεται νακατανοήσουν την φύση της διαταραχής καθώς και να διδαχτούν τρόπους που θα βελτιώσουν την επικοινωνία με το παιδί τους.

Το πρόγραμμα γίνεται παρουσία των γονέων οι όπ οιοι έχουν τον ρόλο του συνθεραπευτή. Με την καθοδήγηση του θεραπευτή οι γονείς καταφέρνουν να ¨παίζουν¨ με το παιδί .Μέσα από το παιχνίδι και από καθημερινές δραστηριότητες ανακαλύπτουν τρόπους για να αλληλεπιδράσουν με το παιδί τους καλύτερα, ενώ παράλληλα καταφέρνουν να αναγνωρίζουν τις δυσκολίες του και να βρίσκουν με τον θεραπευτή τρόπους που θα βελτιώσουν την λειτουργικότητα του παιδιού.

 

Πολλά παιδιά με αυτισμό σε μικρή ηλικία μπορεί:

 • Να θέλουν να παίζουν και να κάνουν πράγματα μόνα τους
 • Να μην δείχνουν ενδιαφέρον στους ανθρώπους γύρω τους και να μην αλληλεπιδρούν μαζί τους ή να αλληλεπιδρούν για μικρό χρονικό διάστημα
 • Να μην επικοινωνούν με πρόθεση
 • Να κοιτάνε τα πράγματα που θέλουν ή να απλώνουν το χέρι για να τα πάρουν
 • Να επικοινωνούν κυρίως όταν θέλουν κάτι, τραβώντας τους άλλους από το χέρι
 • Να έχουν επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά
 • Να μην κοιτούν στα μάτια τον συνομιλητή τους
 • Να μην αποκρίνονται στο κάλεσμα του ονόματος τους
 • Να παίζουν με ασυνήθιστο τρόπο
 • Να μην καταλαβαίνουν τις λέξεις

 

Με το πρόγραμμα αυτό τα μικρά παιδιά μαθαίνουν βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες όπως :να ζητούν αυτό που επιθυμούν, να αρνούνται, να χαιρετούν ,να κοιτούν στα μάτια συντονισμένα ,να αναπτύξουν ικανότητα αναμονής, να βελτιώσουν την συγκέντρωση τους ,να βελτιώσουν την συμπεριφορά τους.

 

Τα παιδιά με αυτισμό χρειάζεται να βελτιώσουν ,μέσα από την εκπαίδευση, την επικοινωνία τους ώστε να αρχίσουν να ενδιαφέρονται για την γλώσσα και την ομιλία

Lego​​ therapy​​ και ​​αυτισμός

To LEGO therapy είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης
κοινωνικών δεξιοτήτων και προσοχής τ’οποίο βοηθάει
τα παιδιά με αυτισμό κι άλλες δυσκολίες στην
επικοινωνία.

Στο LEGO therapy δεν μαζεύονται απλά τα παιδιά και
παίζουν με τουβλάκια. Το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένη
δομή και ρόλους στοχεύοντας στο να κάνει τα παιδιά να
έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ν’ αναπτύξουν τις δεξιότητές
τους.

Διαδικασία:

 • Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας υπάρχει ένας
  λογοθεραπευτής ο οποίος κατευθύνει κι ενθαρρύνει τα
  παιδιά να δουλέψουν ως ομάδα για την επίλυση
  προβλημάτων.
 • Κάθε παιδί μαθαίνει ένα σύστημα κανόνων
 • Κάθε παιδί έχει διαφορετικό ρόλο στην ομάδα
 • Η ομάδα έχει ένα στόχο και πρέπει όλα τα μέλη να δουλέψουν σ’ αυτή τη κατεύθυνση
 • Οι ρόλοι ανταποκρίνονται σε επαγγέλματα της καθημερινής ζωής πχ αρχιτέκτονας, χτίστης

 

Αποτελέσματα:

Μέσω του LEGO therapy έχει αποδειχθεί ότι το παιδί μαθαίνει:

 • να επικοινωνεί με τους άλλους
 • να εκφράζει τα συναισθήματα του
 • να αλλάζει τη συμπεριφορά του
 • να αναπτύσσει δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
 • να αναπτύσσει μια θετική σχέση με το κόσμο γύρω του
 • να συμβιβάζονται και να κάνουν υποχωρήσεις
 • να προσαρμόζεται πιο εύκολα σε κοινωνικές καταστάσεις
 • να διαχειρίζεται τη προσοχή του
 • να αναπτύσσει το λόγο του