Ημερήσιο Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή Ηλικίες:3-7 ετών

Στόχοι: ενίσχυση επικοινωνιακών δεξιοτήτων, εκπαίδευση σε δεξιότητες αυτόεξυπηρέτησης, ενίσχυση της κοινωνικής προσαρμοτηκότητας, προοδευτική ενσωμάτωση και ένταξη σε τυπικά νηπιαγωγεία. Η θεραπευτική παρέμβαση ενδυναμώνει τεχνικές που εφαρμόζονται στον Αυτισμό και Βασίζονται στις σύγχρονες προσεγγίσεις όπως:

-TEACCH

-PECS

-MAKATON

-Αισθητηριακή ολοκλήρωση (SI)

-SOCIAL STORIES

-Υποστήριξη και εκπαίδευση της οικογένειας