Το πρώτο πλαίσιο στο οποίο μεγαλώνει και αναπτύσσεται το παιδί είναι η οικογένεια. Η μητέρα, ο πατέρας και τα αδέρφια μέσα από τους ρόλους τους στην οικογένεια επηρεάζουν την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη και προσαρμογή του παιδιού.

Υπάρχουν όμως φορές που τα παιδιά δεν μπορούν να διαχειριστούν θέματα που προκύπτουν σε σχέση με τον εαυτό τους αλλά και σε σχέση με τους άλλους. Άλλοτε οι αιτίες είναι οργανικές, άλλοτε ψυχολογικές. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η οικογένεια και κυρίως οι γονείς είναι αυτοί που πρέπει να συντροφεύσουν το παιδί στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του. Συχνά όμως οι γονείς χρειάζονται τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου προσώπου που θα προσπαθήσει να τους ενθαρρύνει να δουν πιο ξεκάθαρα τη λειτουργία της οικογένειάς τους και να αναγνωρίσουν ποιες συμπεριφορές και ρόλοι που έχουν υιοθετηθεί στο πέρασμα των χρόνων δεν είναι λειτουργικοί τόσο για το παιδί όσο και για ολόκληρη την οικογένεια.

 

Τα πιο συχνά θέματα που απασχολούν τους γονείς μπορεί να είναι :

-χαμηλή αυτοεκτίμηση

-προβλήματα συμπεριφοράς

-συναισθηματικές δυσκολίες λχ.φοβιες,αγχος

-σχολική άρνηση

-διαζύγιο

-πένθος

-οργάνωση μελέτης

-διαταραχές ύπνου

-οριοθέτηση παιδιών

 

Λέγεται «συμβουλευτική» γιατί κάποιες φορές μπορούν να δοθούν ενδεικτικές συμβουλές στους γονείς. Ωστόσο αποτελεί μια δυναμική διαδικασία που οι σύμβουλοι και οι συμβουλευόμενοι μέσα από διάλογο συνεργάζονται και βρίσκουν νέες κατευθύνσεις που θα βοηθήσουν ολόκληρη την οικογένεια να λειτουργήσει ως αρωγός της ψυχικής υγείας του παιδιού.

 

Κάθε οικογενειακό σύστημα είναι μοναδικό και συστατικό της επιτυχίας της συμβουλευτικής διαδικασίας είναι η προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες της οικογένειας.

 

Η ¨συμβουλευτική¨ γίνεται με συχνότητα 4 ή 2 συνεδρίες τον μήνα.