Η εφηβεία είναι μια ηλικιακή περίοδος που σηματοδοτεί την μετάβαση από την παιδική στην ενήλικη ζωή. Η εφηβεία όμως δεν είναι μόνο μια ηλικία αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία. Οι αλλαγές είναι πολλές και συμβαίνουν παράλληλα. Για παράδειγμα, αλλαγές στο σώμα αλληλοεπηρεάζονται με μεταβολές στον τρόπο που ο έφηβος βλέπει και αξιολογεί τον εαυτό του αλλά και τον κόσμο γύρω του. Δημιουργούνται νέα ερωτηματικά, νέες ανησυχίες αλλά και νέες αξίες.

Οι έφηβοι αναζητούν την ταυτότητά τους με την οποία θα πορευτούν στην ενήλικη ζωή. Σκέψεις για τον εαυτό και το μέλλον μπορεί να επιφέρουν άγχος, απομόνωση, επιθετική συμπεριφορά, χρήση ουσιών κλπ. Στην εφηβεία όλες οι παραπάνω αντιδράσεις ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα της σύγκρουσης παιδικών και ενήλικων ρόλων που οι έφηβοι καλούνται να διαχειριστούν.

Υπάρχουν φορές όμως που η εσωτερική σύγκρουση είναι τόσο έντονη ώστε ο έφηβος χρειάζεται τη βοήθεια ενός ειδικού προκειμένου να βοηθηθεί να ξεκαθαρίσει όλες τις προσλαμβάνουσες πληροφορίες, την εικόνα του εαυτού του και των άλλων καθώς και τις προσδοκίες του για το μέλλον.