Στο Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «Επίγνωση» διεξάγονται θεραπευτικές συνεδρίες παιδιών ίδιας ηλικίας σε μικρές ομάδες όπου τα παιδιά εξασκούνται σε κοινωνικές και συναισθηματικέςδεξιότητες με στόχο την κοινωνική και συναισθηματική τους προσαρμογή στην οικογένεια και το σχολείο.

Συγκεκριμένα στις ομάδες τα παιδιά παρακολουθούν ψυχοεκπαιδευτικές δραστηριότητες και εξασκούνται στο παιχνίδι με συνομηλίκους ώστε να ενισχυθεί η ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν με άλλα παιδιά της ηλικίας τους.

 

Οι στόχοι της ομάδας είναι:

 

 • να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση και η αυτοαντίληψη των παιδιών,
 • να μπορούν τα παιδιά να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν συναισθήματα,
 • vα κατανοήσουν το νόημα της κοινωνικότητας και της αμοιβαίας αλληλεπίδρασης,
 • να βρίσκουν λύσεις σε καθημερινά θέματα που αφορούν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και τέλος
 • να διαχειρίζονται δυσάρεστα συναισθήματα που επηρεάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρονται τόσο στην οικογένεια όσο και στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο του παιδιού.

 

Έτσι, μέσα από:

 • ευχάριστες ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες,
 • κατάλληλα προσαρμοσμένο ψυχοπαιδαγωγικό υλικό,
 • παιχνίδια ρόλων,
 • ψυχοκινητικές δραστηριότητες ,
 • εξωτερικά προγράμματα ,
 • συνεργατικά παιχνίδια, τα παιδιά μπορούν να εξασκήσουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες που αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη.

 

Η χρήση οπτικοποιημένου προγράμματος δραστηριοτήτων στη βάση του TEACCH, η δημιουργία κοινωνικών ιστοριών(SOCIAL STORIES), οι οπτικοποιημένοι κανόνες συμπεριφοράς, τα έντυπα αυτοαξιολόγησης αποτελούν κάποια από τα θεμελιώδη εργαλεία των ψυχοθεραπευτικών ομάδων.

Οι ομάδες γίνονται με συχνότητα 1 φορά την εβδομάδα.