1,5 ετών (18-20 μηνών)

Αν ο αριθμός των αρνητικών απαντήσεων είναι μεγάλος (>3), καλό θα ήταν να απευθυνθείτε σε Λογοπεδικό για αξιολόγηση.

Αλληλεπίδραση και Προσοχή
Το παιδί σας ανταποκρίνεται, όταν κάποιος του μιλά από πίσω με χαμηλή φωνή;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Το παιδί σας δείχνει ενδιαφέρον γι’ αυτό που του λέτε;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Στο παιδί σας αρέσει να παίζει παιγνίδια μαζί σας, όπως κου-κου τσα ή κυνηγητό;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Το παιδί σας μπορεί να συγκεντρωθεί σε μια δραστηριότητα για μερικά λεπτά;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Χειρονομίες και Δραστηριότητες
Το παιδί σας δείχνει ένα αντικείμενο όταν το ονομάσετε;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Το παιδί σας προσπαθεί να επικοινωνεί με χειρονομίες ή μιμήσεις;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Το παιδί σας παίζει χρησιμοποιώντας τα παιχνίδια με φαντασία και με δημιουργικότητα (με τα αυτοκινητάκια, τις κούκλες, τα αρκουδάκια, κλπ);
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Κατανόηση
Το παιδί σας ανταποκρίνεται στο «ΟΧΙ» και σταματά τη δραστηριότητα που κάνει;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ρωτήσετε το παιδί σας «πού είναι η μπάλα;» μπορεί να τη βρει, διαλέγοντάς την ανάμεσα σε άλλα αντικείμενα;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Το παιδί σας μπορεί να φέρει γνώριμα αντικείμενα από το διπλανό δωμάτιο όταν του το ζητήσετε;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Έκφραση
Στο παιδί σας αρέσει να επαναλαμβάνει αυτά που ακούει;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Το παιδί σας προσθέτει συνεχώς καινούριες λέξεις σε αυτά που λέει;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Το παιδί σας αρχίζει να συνδυάζει δυο λέξεις για να εκφράσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Πηγή: Πανελληνίος Συλλόγος Λογοπεδικών