Σχετικές Ερωτήσεις:

2,5 ετών (30 μηνών).

Αν ο αριθμός των αρνητικών απαντήσεων είναι μεγάλος (>3), καλό θα ήταν να απευθυνθείτε σε Λογοπεδικό για αξιολόγηση.

Αλληλεπίδραση και Προσοχή
Το παιδί σας ανταποκρίνεται, όταν κάποιος του μιλά από πίσω με χαμηλή φωνή;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Το παιδί σας δείχνει ενδιαφέρον, όταν του διαβάζετε παραμύθι;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Δραστηριότητες
Αρέσει στο παιδί σας να παίζει με άλλα παιδιά;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Συνηθίζει το παιδί σας να μιμείται γνώριμες δραστηριότητες όταν παίζει (πχ. πως κάνει μπάνιο ή ταΐζει την κούκλα του, κάνει το γιατρό);
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Κατανόηση
Το παιδί σας μπορεί να φέρει κάτι που του ζητήσατε χωρίς να του το δείξετε με χειρονομίες;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Το παιδί σας μπορεί να εκτελέσει μια σύνθετη οδηγία (όπως βγάλε τα παπούτσια σου και φόρεσε τις πιτζάμες σου);
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Έκφραση
Στο παιδί σας αρέσει να μιλά και να κάνει ερωτήσεις;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Το παιδί σας χρησιμοποιεί πιο πολύ τις λέξεις από τις χειρονομίες για να εκφραστεί;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Το παιδί σας χρησιμοποιεί συνεχώς καινούριες λέξεις;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Η ομιλία του παιδιού σας είναι κατανοητή σε άλλους και όχι μόνο σε σας;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Το παιδί σας συνδυάζει λέξεις και φτιάχνει μικρές προτάσεις (όπως η μαμά τρώει μήλο);
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Το παιδί σας μιλάει χωρίς διακοπές και επαναλήψεις, με μια ομαλή ροή;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Πηγή: Πανελληνίος Συλλόγος Λογοπεδικών