Αν ο αριθμός των αρνητικών απαντήσεων είναι μεγάλος (>3), καλό θα ήταν να απευθυνθείτε σε Λογοπεδικό για αξιολόγηση.

Αλληλεπίδραση και Προσοχή
Το παιδί σας ανταποκρίνεται όταν του μιλάτε χαμηλόφωνα από πίσω;
NAI
OXI
Το παιδί σας ακούει και αντιδρά ενεργά όταν του λέτε μια ιστορία ή του διηγείστε κάτι που συνέβηκε;
NAI
OXI
Μπορεί το παιδί σας να συγκεντρωθεί σε ένα θέμα όταν εμπλακεί σε σύντομη συζήτηση μαζί σας;
NAI
OXI

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ:

καταλαβαίνει τις ερωτήσεις ,τις προτροπές και τις ιστορίες που του λέτε;
NAI
OXI
Κατανοεί τις έννοιες χρόνου και τόπου;;
NAI
OXI
Κατανοεί τα ότι αντικείμενα μπορούν να ομαδοποιηθούν;
NAI
OXI

Έκφραση:

Η ομιλία του είναι κατανοητή από τρίτους;
NAI
OXI
Μπορεί να προφέρει ορθά τους ήχους της ελληνικής γλωσσάς;
NAI
OXI
Η ομιλία του έχει συνεχή ,ομαλή ροή;
NAI
OXI
Χρησιμοποιεί πρώτο πρόσωπο και άλλες προσωπικές αντωνυμίες;
NAI
OXI
Χρησιμοποιεί λέξεις που δείχνουν τόπο και χρόνο;
NAI
OXI
Του αρέσει να παίζει με λέξεις;
NAI
OXI
Μπορεί να διηγηθεί κάτι που άκουσε η που έζησε;
NAI
OXI

Πηγή: Πανελληνίος Συλλόγος Λογοπεδικών